Kontakty


 

Informace o realizaci šetření a technická podpora:

Mgr. David Dušánek
E-mail: vvpo@trexima.cz
Telefon: 577 601 243

 

Řešitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta managementu a ekonomiky
Mostní 5139
760 01 Zlín

www.fame.utb.cz

Vedoucí řešitelského týmu:

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.
E-mail: zdohnalova@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 230

Řešitelský tým:

Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.
E-mail: dobes@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 092

Mgr. Jan Kramoliš, Ph.D.
E-mail: kramolis@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 428

Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.
E-mail: virglerova@fame.utb.cz
Telefon: +420 576 032 092

Výzkum vývoje profesní orientace studentů středních škol s ohledem na parametrizaci jejich dalšího studia a trh práce
© 2014 Copyright, všechna práva vyhrazena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Optimalizováno pro: IE10+ (Windows), Firefox (Windows, macOS, iOS), Chrome (Windows, macOS, iOS), Edge (Windows), Safari (macOS, iOS)


logo tacr
logo fame
logo utb